Du lịch khắp nơi - DULICHKHAPNOI.VN

1.Mục đích và phạm vi thu thập


Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Dulichkhapnoi.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Dulichkhapnoi.vn yêu cầu thành viên cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Dulichkhapnoi.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho thành viên.


Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Sàn giao dịch thương mại điện tử Dulichkhapnoi.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.


Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của bạn và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.


Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste khuyến mại trực tuyến Dulichkhapnoi.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.


2.Phạm vi sử dụng thông tin


Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
-Gửi thông tin dịch vụ cho thành viên nếu có yêu cầu;
-Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
-Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch thương mại điện tử Dulichkhapnoi.vn;
-Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
-Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
-Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Dulichkhapnoi.vn.
-Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.


3.Thời gian lưu trữ thông tin


-Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Dulichkhapnoi.vn.


4.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân


Công ty TNHH Truyền Thông Phan Quang .
- Địa chỉ: 355/4D Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10 - TP Hồ Chí Minh.
- Email: info@dulichkhapnoi.vn
- Điện thoại: (08) 62649264


5.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.


-Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Dulichkhapnoi.vn thực hiện việc này.
-Thành viên có quyền gửi khiếu nại về NCC đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Dulichkhapnoi.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Dulichkhapnoi.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Dulichkhapnoi.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
Email: info@dulichkhapnoi.vn - Điện thoại: (08) 62649264


6.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng


-Thông tin cá nhân của thành viên trên Dulichkhapnoi.vn được Dulichkhapnoi.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Dulichkhapnoi.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.


- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. Trong một vài trường hợp chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin cá nhân của thành viên mua cho NCC để giúp NCC xác nhận người mua.


- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Dulichkhapnoi.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.


- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Dulichkhapnoi.vn.


- Ban quản lý Dulichkhapnoi.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/đặt phòng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Dulichkhapnoi.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.